terug
27 februari 2015 door Taco Dirks

Van boter bij de vis naar heitje voor een karweitje

Ik neem jullie even mee terug in de tijd naar het moment dat het nog niet om geld draaide. Simpelweg omdat het geld er nog niet was. Er werd geruild en de belangrijkste deals gebeurden direct fysiek tussen twee mensen.

Hoewel we het ons niet meer kunnen voorstellen, had deze manier van transactie een hoop voordelen. Zo kende dit type transactie weinig risico’s; beide partijen konden de producten goed bekijken, besnuffelen en beoordelen. Vervolgens hoefden zij de producten alleen nog te overhandigen aan de ander.

Als het product achteraf toch gebreken vertoonde, dan was de vorige eigenaar tastbaar, aanspreekbaar en dichtbij. En hoewel er de duizenden jaren erna veel is gebeurd, is de directe transactie nog heel populair. Juist: boter bij de vis of hand op het plankje, waarmee bedoeld wordt dat je direct contant kan betalen in ruil voor een product of dienst. Alleen in Nederland vinden al een paar miljard van dit soort transacties plaats, zoals het betalen van zakgeld aan kinderen.

Toch had de wereldhandel niet zo’n vlucht kunnen nemen als de volgende drie wezenlijke veranderingen niet hadden plaatsgevonden:

1. De introductie van tastbaar (chartaal) en later virtueel (giraal) geld of een ander waarde middel in de transactie;

2. Het sluiten van een overeenkomst op afstand (of via een tussenpersoon), waardoor de koper en verkoper elkaar niet meer fysiek hoeven te ontmoeten.

3. Het niet langer koppelen van de levering van een product aan de betaling ervan. Het zogenaamde timeshiften, zoals een mediabedrijf dat nu zou noemen.

Dankzij deze veranderingen heeft de economie een schaal gekregen die de mensheid nooit bedacht zou kunnen hebben. Tegelijkertijd zijn de risico’s en kosten voor koper en verkoper ook substantieel toegenomen. Allerlei processen hebben hun intree gedaan om hierop weer een antwoord te geven. Ik denk aan processen als scoring, facturering, financiering, credit management, debiteuren beheren, betalen, collecteren en boekhouden. Als antwoord hierop zijn verscheidene marktpartijen ontstaan als banken, juristen, accountants en toezichthouders.

In de volgende blogs wil ik successievelijk het effect van de drie eerdergenoemde wezenlijke veranderingen onder de loep nemen aan de hand van concrete voorbeelden. Daarnaast geef ik concrete tips voor koper en verkoper om met de huidige technologie zaken slimmer en makkelijker in te richten. Aan de hand van ‘een heitje voor een karweitje’ zal ik in begrijpelijke taal de commerciële kant en risicokant van de transactie belichten.

Taco heeft in diverse (inter)nationale rollen bijgedragen aan de innovatie van financierings, betaal en collectieprocessen voor bedrijven en consumenten. Vanuit de Nederlandse Grootbanken, maar ook vanuit het innovatiecentrum Living Tomorrow in Silicon Valley.  Nu is hij verantwoordelijk voor de “Order2Cash” Business line binnen Topicus.Finance.

Reacties

Laat een reactie achter